El Consell Comarcal d’Osona, organitza amb el suport de la Diputació de Barcelona, tallers online adreçats a les empreses i entitats que vulguin aprendre i impulsar l’ús de canals telemàtics per tal de facilitar la tramitació de les seves gestions amb l’administració.

En aquest context de necessària distància social, en què les empreses necessiten presentar sol·licituds telemàtiques per gestionar ajuts, presentar factures o participar en licitacions electròniques és molt important conèixer des d’una vessant pràctica l’ús del canal electrònic i els sistemes d’identificació amb l’administració.

Amb l’objectiu d’avançar cap a un ajuntament més modern i proper es promou la participació a les dues edicions del taller per tal que les empreses o entitats escullin la data que més els convingui. En les dues edicions es tractaran els mateixos temes. Els enllaços d’inscripció són els següents: