L’Ajuntament de Prats de Lluçanès obre el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça vacant de personal de neteja.

Les principals funcions a desenvolupar són les següents:

  • Escombrar, fregar, treure la pols i deixar, en general, en condicions d’ús els espais que tingui assignats.
  • Netejar els lavabos a fons i fer-hi la reposició de paper higiènic.
  • Netejar el mobiliari, radiadors, vidres, cortines i equipaments diversos de l’ajuntament.
  • Controlar l’estoc de material de neteja i d’higiene personal i fer-ne la reposició (productes, paper higiènic, utensilis de neteja, etc.).
  • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu manteniment.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar preferiblement de forma telemàtica al Registre General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès fins al 23 de juliol de 2024.

Consulta tots els detalls a les bases de la convocatòria.