Des de l’Ajuntament es demana responsabilitat i caràcter cívic per tal de mantenir les condicions higièniques i de salubritat de la via pública i seguir fent una recollida òptima de residus al poble. Aquest mes de setembre un 84% dels residus es van destinar a les fraccions reciclables, i només el 16% va acabar a l’abocador.

Tot i així, encara es detecten algunes incidències en la forma com s’ha de treure el cubell de la matèria orgànica. Recordem que és obligatori treure la bossa de matèria orgànica ben tancada i dins del cubell tapat, per facilitar la feina dels operaris, evitar que els animals puguin obrir les bosses i n’escampin el contingut i reduir el risc de contagi.

Des de l’àrea de Medi Ambient es recalca també la importància en fer una correcta gestió de les mascaretes, els guants, les tovalloletes, compreses o bolquers i qualsevol altre tèxtil sanitari, que poden ser font de contagi de la Covid-19, dins una bossa de plàstic perfectament tancada, com a fracció resta.

Aquests residus es recullen en una bossa a part, ben lligada al costat del cubell els dies de recollida de la fracció orgànica i també els dies de rebuig, però mai es poden dipositar a la fracció multiproducte.

Com a recomanació general, cal extremar la neteja, no deixar residus al carrer, ni tan sols dins de bosses o cubells, excepte en el temps que sigui estrictament necessari pel sistema de recollida.

D’altra banda, recordar que les persones que utilitzen les àrees d’aportació, han de deixar aquest espai net i endreçat. Les bosses s’han de dipositar sempre dins els contenidors que han de quedar amb la tapa tancada. Cal fer ús de guants, mascareta i desinfectar-se les mans un cop feta l’aportació.

Deixalleria i servei de recollida de trastos

En cas de tenir trastos vells i deixalles especials us podeu dirigir a la deixalleria municipal en horari de dilluns, dimarts, dijous i divendres de 3 a 5 de la tarda i dimecres i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia.

En cas de no disposar de mitjans per anar a la deixalleria, podeu sol·licitar el servei de recollida de trastos que es fa cada dimecres entre les 10 i les 11 del matí. Cal trucar prèviament al telèfon 93 856 01 00 en horari d’oficina de l’Ajuntament i facilitar la recollida dels trastos deixant-los a la porta del domicili.