La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts en matèria d’habitatge amb la finalitat de resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l’impacte econòmic i social de la pandèmia.

Segons exposa el regidor d’Habitatge, Ferran Chacón, els beneficiaris directes d’aquestes subvencions són aquelles persones afectades per la situació provocada per la Covid-19; pèrdua de feina, persones afectades per un ERTO o ERO, reducció de plantilla, entre d’altres.

El termini de presentació de sol·licituds és el 30 de setembre de 2020.

Podeu accedir al tràmit en línia en aquest enllaç. Temporalment, només es pot sol·licitar per Internet.

L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020. La quantia màxima d’ajut és de 750 euros mensuals.

En qualsevol cas, l’import de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament. Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any.

Trobareu tots els requisits per a la sol·licitud dels ajuts en aquest enllaç.