A causa de la situació d’extrema escassetat d’aigua, a conseqüència de l’actual onada de calor i sequera pluviomètrica severa, les reserves d’aigua han descendit a nivells molt baixos.

Per tal de prevenir futures restriccions, l’Ajuntament de Prats ha publicat un ban on s’especifiquen diverses mesures de gestió i limitació de consum d’aigua que calen aplicar a partir d’aquest divendres 22 de juliol.

Es prohibeix:

  • Reg o neteja de vials, carrers i voreres, de caràcter públic o privat
  • Omplir fonts i llacs ornamentals, de caràcter públic o privat
  • Fonts per  al  consum  humà  que  no  disposin  d’elements  automàtics  de tancament
  • Neteja amb  mànega  de  qualsevol  classe  de  vehicles  (exceptuant  les  efectuades  per empreses dedicades a aquesta activitat)
  • Reg de jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives, de caràcter privat
  • Omplir piscines, excepte la reposició de l’aigua evaporada, la neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua

Des del consistori es demana la  cooperació i col·laboració de  la  ciutadania  per  poder  normalitzar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes fins a l’aixecament de les restriccions.