Dimarts 27 d’octubre torna l’activitat d’Esport amb Valors a Prats de Lluçanès. Un any més, es treballarà la metodologia del futbol de carrer, tots els dimarts de dos quarts de 6 a 7 de la tarda a la plaça dels Països Catalans.

L’activitat està oberta a tots els infants i joves de 8 a 16 anys i és totalment gratuïta. Les inscripcions es poden fer a l’Ajuntament de Prats, en horari d’oficina. Per a participar-hi, caldrà que totes les famílies omplin el formulari d’inscripció i entreguin una declaració responsable i el DNI de la mare/pare/responsable legal.

La dinàmica d’Esport en Valors consisteix en realitzar un primer temps de diàleg, on es potencia la paraula i la participació de tots i totes, per tal de conèixer-nos i d’escollir, conjuntament, l’esport o joc que realitzarem, així com les seves normes. Seguidament es desenvolupa el joc escollit amb les normes prèviament establertes. Finalment té lloc el tercer temps, on la persona mediadora inicia el debat per tal que els i les participants puguin valorar el joc tenint en compte els valors de treball en equip, joc net i respecte a les normes.

Per tal de seguir les mesures de prevenció vigents es crearan grups reduïts, per tant, les places són limitades. També caldrà tenir en compte les següents mesures:

– Serà obligatori de mascareta durant el primer i el tercer temps.

– Imprescindible haver entregat la documentació per començar.

– Si una persona s’està un mes sense venir, se l’informarà que se la donarà de baixa. Si vol tornar a venir, haurà de tornar a omplir la inscripció.

Documentació necessària

Inscripció i declaració responsable

Mesures de prevenció que caldrà seguir