Les entitats de Prats ja compten amb un portal propi, renovat i intuïtiu.

El regidor d’Entitats, Josep Vilà, i la tècnica de l’àrea van presentar a les entitats de Prats el nou portal que recull informació d’interès de cadascuna d’elles. S’hi pot accedir a través de l’enllaç: http://entitats.pratsdellucanes.cat.

Durant els darrers mesos des de les àrees d’Entitats i Comunicació s’ha treballat per reunir la informació de les diferents associacions del poble i crear un espai web ordenat i molt intuïtiu a l’hora de cercar informació.

Com declara el regidor d’Entitats, Josep Vilà, el nou espai web té la intenció de millorar l’associacionisme al poble, donant més visibilitat a les entitats i al mateix temps, facilitar la participació.

Per la seva banda, el regidor de Comunicació i Polítiques Digitals, Isaac Romero, remarca que una de les novetats més destacades és que les entitats poden accedir al portal i publicar-hi els seus esdeveniments i editar-ne la informació per facilitar l’autogestió i afavorir la vlsualització d’un ric teixit d’entitats a la resta del poble.

La pàgina compta amb la secció ‘Entitats’ on hi apareixen les 21 associacions registrades que hi han volgut aparèixer. Aquestes es poden filtrar segons el seu àmbit a través de la barra superior de ‘filtres’. Finalment també hi ha la secció ‘esdeveniments’ on s’aniran publicant els actes organitzats per cadascuna d’elles.

En cas que hi hagi entitats interessades en aparèixer al nou portal poden comunicar-ho a l’Ajuntament de Prats.