Aquest dijous, l’alcalde Jordi Bruch va donar la benvinguda a la nova Jutgessa de Pau de Prats, Elisenda Plana Crosas, així com també al nou Jutge substitut, Joan Ferrer Vivet.

El consistori agraeix la dedicació i serveis prestats a Josep Guàrdia, Jutge de Pau sortint.

Les funcions d’un jutge/jutgessa de pau són guàrdia i custòdia dels llibres de registre, fer actes de conciliació i mediació i judicis de faltes i cooperació amb la resta dels jutjats i tribunals. També intervé en matèria electoral, recollida de les actes de les meses electorals, i en la celebració de casaments civils. Fa de pont entre la justícia i la comunitat.