L’Ajuntament de Prats de Lluçanès obre el procés per a la selecció d’una persona per cobrir la plaça d’auxiliar d’arxiu i biblioteca.

Segons exposa el regidor de Cultura, Jordi Batriu, les funcions a desenvolupar són vetllar per l’organització i custòdia de l’arxiu, atendre i informar les persones usuàries de l’arxiu i la biblioteca municipal Sant Jordi, recollir, classificar i desar llibres i revistes i controlar-ne el bon estat d’ús, tramitar el procediment de préstec, realitzar tasques administratives derivades de la gestió diària, entre d’altres.  Es tracta d’un contracte fix de 25,5 hores setmanals.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar preferiblement de forma telemàtica al Registre General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès fins el dimarts 19 d’abril.

El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs que constarà de les següents fases: exercici de coneixements de català (els aspirants que no hagin acreditat la titulació), prova teòrica, valoració de mèrits i entrevista personal.

  • Consulta les bases de la convocatòria aquí.