L’Ajuntament de Prats de Lluçanès estrena nou portal web, amb una estructura clara i un disseny dinàmic i accessible. El portal integra de manera intuïtiva la informació i la realització de tràmits, simplificant la relació entre ciutadania i l’Ajuntament.

També inclou les diferents xarxes socials i els diferents canals d’informació municipals, seguint els principis d’immediatesa i funcionalitat. El portal busca ser un instrument integrat al dia a dia dels ciutadans.

Tota la informació de l’Ajuntament

La pàgina de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha estat pensada per oferir tota la informació i les dades que genera l’ens de la forma més actualitzada possible. Des del menú de Transparència posa més fàcil al ciutadà obtenir i consultar la informació de l’Ajuntament en el moment que ho desitgi.

Interactuar i comunicar-se amb l’administració

El nou portal web facilita la comunicació amb els regidors i tècnics de l’ens i alhora la realització de tràmits en línia. Té l’objectiu de prestar els servies de forma més eficient a la ciutadania i assegurar el compliment de les normatives vigents  d’accessibilitat i administració electrònica. Alhora, el web s’ha actualitzat en termes de seguretat.

Un disseny adaptat

El nou disseny permet la consulta des de diferents  dispositius (ordinadors, mòbils, tauletes…) sense que es perdi navegabilitat, responent així les noves tendències d’accés a continguts en línia. Compta amb una nova imatge estètica neta, clara i entenedora, pensada per facilitar la cerca d’informació.

La bústia ciutadana

Amb aquest nou projecte també és rellança la Bústia Ciutadana. En aquest apartat, qui ho desitgi pot comunicar qualsevol proposta, avaria, queixa o petició.

Un espai pel teixit econòmic i associatiu

El web dedica un portal particular per a cada entitat del municipi. Les entitats podran actualitzar i renovar el contingut sempre que ho desitgin. També està directament enllaçat amb els webs i perfils a les xarxes socials de les entitats que en disposen. La pàgina també compta amb un directori d’empreses del municipi, que permet filtrar-se per sector.

El plànol urbà amb l’Institut Cartogràfic

El plànol urbà s’ha desenvolupat amb la plataforma de mapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (instamaps.cat). L’aplicatiu inclou la localització d’empreses, serveis, punts d’interès o allotjaments i restaurants.

El portal web també inclou un cercador de continguts o una agenda del municipi que detalla tots els actes pròxims del poble. Les notícies i els actes de l’agenda s’enllacen directament amb l’aplicació per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. Un dels nous serveis que ofereix el portal permet fer consultes i enquestes amb diferents formats en línia amb la voluntat de fomentar la participació ciutadana.