Aquest dimarts, 15 de març, se celebra el Dia Mundial dels Drets del Consumidor per augmentar la consciència mundial sobre aquests drets, tal i com va instaurar de forma oficial l’ONU l’any 1983.

En relació amb aquesta jornada, l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum, impulsada per la Diputació de Barcelona, va proposar l’any 2011 organitzat de forma periòdica, una campanya de comunicació conjunta en què tots els ens locals, on s’hi inclou l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, celebren el Dia Mundial del Consumidor amb un lema unitari.

Enguany, el tema escollit ha estat el foment entre la ciutadania, des de la perspectiva d’un consum responsable i reflexiu, de l’estalvi en les factures dels principals subministres bàsics a la llar: aigua, electricitat i gas, recursos que suposen una despesa gens menyspreable en les economies familiars i la gestió dels quals té alhora un important impacte mediambiental.

Així, amb la iniciativa impulsada des de la Diputació de Barcelona es poden a la disposició consells sobre com estalviar en la factura de l’aigua, en la factura del gas i en la factura de l’electricitat.

Cal recordar que a Prats de Lluçanès, quatre vegades a l’any ens visita l’Oficina Mòbil d’Atenció al Consumidor, un servei gratuït d’informació, orientació i ajuda destinat a les persones consumidores i usuàries que té l’objectiu d’informar de manera personalitzada sobre els drets dels consumidors; l’orientació sobre les consultes i reclamacions; promoure la mediació entre les parts per a la resolució dels conflictes de consum; i el foment de l’educació i la formació de les persones consumidores i usuàries en temes de consum de béns o la utilització de serveis mitjançant campanyes divulgatives, publicacions o jornades.

A part d’atendre personalment a l’oficina que s’ubicarà al Passeig del Lluçanès el proper 22 d’abril22 de juliol i 7 d’octubre, de 10 del matí a dos quarts de 12 del migdia, tothom qui ho vulgui pot emprar aquest servei a través de la bústia del consumidor adreçant-se a l’Ajuntament amb les vostres demandes que es faran arribar a la Diputació en què els seus tècnics resoldran els diferents tràmits.