Durant el mes de novembre i principis de desembre del 2022, el centre de dia Saiar Bonasort de Prats de Lluçanès va realitzar una enquesta de satisfacció del seu servei a les 19 famílies assistents del centre.

D’aquesta manera, les persones usuàries i les seves famílies van poder expressar anònimament el seu grau de satisfacció amb les instal·lacions, serveis, activitats, personal, funcionalitat del centre i fer una valoració general de l’equipament.

En total, 16 famílies van retornar l’enquesta contestada de la qual se’n van treure un conjunt de conclusions. Entre els resultats, destaca el 9,25 de mitjana amb què les famílies van valorar el centre. La xifra és lleugerament superior a l’any anterior, alhora que és molt similar als valors dels últims anys, en què s’ha situat al voltant del 9. Aquest fet demostra que la satisfacció de les famílies amb el centre és molt bona i que es manté.

La regidora d’Acció Social, Montse Juvanteny, valora que els bons resultats i el grau de satisfacció per part de les famílies usuàries és fruit “del treball de seguiment i atenció que es fa conjuntament entre les professionals del servei, la regidoria i les famílies per detectar les necessitats del dia a dia”. D’altra banda, també ho atribueix a que l’oferta d’activitats del centre “és cada vegada més variada”.

El centre de dia SAIAR Bonasort és un centre d’àmbit rural per a la gent gran que compta amb tots els serveis característics d’un centre de dia. L’objectiu de l’equipament és oferir un entorn adequat a aquelles persones que tenen necessitat d’organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i promoure la recuperació i/o manteniment de la màxima autonomia personal i social. L’horari de servei del centre és de dilluns a divendres, de les 8 del matí a les 8 del vespre. Per a més informació, es pot trucar al telèfon 93 856 03 15.

Pots consultar detalladament els resultats de l’estudi en aquest enllaç.