En les darreres setmanes, s’ha detectat un cert relaxament en la gestió dels residus al poble.

D’una banda, han augmentat els abocaments en espais naturals del municipi, com per exemple, la Font de les Coves o Lurdes. Ara que podem gaudir del nostre entorn és moment de seguir-lo cuidant i preservant. Quan surtis a passejar a la natura, emporta’t les deixalles que generis i recull la brossa que trobis pel camí. La natura s’ha de gaudir amb estima i respecte.

D’altra banda, també s’ha detectat un augment en la mala gestió dels residus urbans, com per exemple, bosses d’escombraries tirades a les papereres i abandonades a diferents llocs del poble. És a les nostres mans seguir avançant cap a un poble amb una recollida selectiva òptima.

També recordem que en cas de tenir residus voluminosos, Prats disposa del servei de deixalleria. Podeu consultar l’horari actualitzat aquí: https://pratsdellucanes.cat/serveis/deixalleria-municipal/

Gestió de les mascaretes i guants d’un sol ús

És molt important fer una correcta gestió de les mascaretes, els guants, les tovalloletes, compreses o bolquers i qualsevol altre tèxtil sanitari, dins una bossa de plàstic perfectament tancada, com a fracció resta; en cap cas es poden llençar aquests residus al vàter.

Aquests residus es recullen en una bossa a part, ben lligada al costat del cubell els dies de recollida de la fracció orgànica i també els dies de rebuig, però mai es poden dipositar a la fracció multiproducte.

No es poden abandonar mascaretes i guants a la via pública o el medi. Depositar-les preferiblement a la fracció resta. Intentar evitar depositar-les a les papereres de la via pública, tret en casos excepcionals, ja que amb el vent i altres factors aquests residus poden dispersar-se i acabar a la via pública, i per tant, generar un risc per als vianants.