A finals del mes de febrer, i en el transcurs de les obres de canalització de gas natural al nostre poble, Redetia, la companyia encarregada d’aquestes tasques, s’ha fet càrrec de l’eixamplament del conegut com a camí de l’escorxador aprofitant la canalització per a aquest nou subministrament en aquesta zona.

La rehabilitació, fruit de l’acord entre la companyia i l’Ajuntament, han servit per satisfer les demandes del veïnat que utilitza aquesta via diàriament, tal i com ha informat la regidora de Via pública i Espais públicsMontserrat Perarnau. Així, s’ha facilitat el pas dels veïns i se n’ha millorat les condicions i seguretat viària.