El primer ple telemàtic de l’Ajuntament de Prats de l’any 2021, ha aprovat, entre altres punts, una moció conjunta dels quatre grups per declarar persona non grata a Felip VI de Borbó. D’aquesta manera, Prats esdevé municipi antimonàrquic i, en conseqüència, municipi plenament democràtic i republicà.

La sessió plenària també ha aprovat per unanimitat el Pla d’Acció Cultural, és a dir, el full de ruta en l’àmbit cultural pels propers anys al municipi. El document realitza una diagnosi de la realitat cultural de Prats i determina les estratègies d’acció i els reptes de futur pels propers set anys, tal i com ha explicat a la sessió el regidor de Cultura, Jordi Batriu.

El ple també ha aprovat la moció conjunta de tots els grups municipals per demanar a la Generalitat la revisió urgent de la prohibició de la mobilitat entre municipis en els territoris rurals, com és el cas del Lluçanès, ja que suposa unes dures conseqüències econòmiques per al sectors econòmics i una limitació de drets de la població, tal i com ha exposat l’alcalde, Jordi Bruch. Així mateix la moció demana que el conjunt de normatives que s’elaborin, en referència a les restriccions derivades de la pandèmia, tinguin en compte les realitats de territoris rurals com el Lluçanès.

També s’han nombrat els membres de les meses electorals per les eleccions al Parlament de Catalunya 2021, així com l’aprovació del conveni interadministratiu de delegació entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament per delegar les competències dels serveis de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats o perduts en favor de l’ens supramunicipal.

Ha prosperat l’aprovació de l’increment salarial pel personal de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2021 del 0,9% del complement específic respecte del vigent a 31 de desembre de 2020.

D’altra banda, el grup ERC Prats ha presentat 3 mocions. Una moció en contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7 aprovada per unanimitat. Una segona moció per a la millora de les xarxes de telecomunicacions que ha estat aprovada per unanimitat amb esmenes per tal de continuar mantenint les sinergies necessàries amb el Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques per una bona connectivitat al poble. I finalment, una tercera moció per reclamar mesures de prevenció, detecció i suport a la salut mental del jovent.

Per la seva banda, el RAP ha presentat una moció per implementar mesures d’adaptació urbanística i supressió de barreres arquitectòniques a la via pública i per a la creació el Pla d’Accessibilitat Municipal. Aquesta ha estat aprovada per unanimitat amb la fusió dels punts 1 i 2 de la moció, incloent el compromís de l’equip de govern de buscar assessorament tècnic i elaborar el pla en el termini d’aquesta legislatura.

A l’apartat de precs i preguntes, des del grup d’ERC Prats s’ha preguntat pel cost de les obres actuals de la Farmàcia Vella. Bruch ha explicat que fins ara s’han gastat els 18.000 que hi havia previstos en l’exercici 2020 i també uns 9.000 euros per les hores del personal.

ERC Prats també ha exposat el seu posicionament al voltant de la Festa Major. La regidora Montse Boladeres ha declarat que “l’anunci que es va difondre era sobrer”, mostrant malestar en la forma com es va donar a conèixer la informació. Des del RAP, la regidora Queta Bosch s’ha sumat a la visió dels republicans.

En aquest sentit Jordi Bruch ha recordat que es va celebrar una reunió amb les diverses portaveus perquè tots els grups donessin el seu punt de vista i informar sobre com quedaria la programació: “Es va treballar per fer una programació alternativa que garantia les mesures sanitàries, combinant actes culturals telemàtics amb públic presencial a la Sala Polivalent perquè el Pavelló ha d’estar tancat”. Tot i així com que la Sala Polivalent és un equipament sense programació cultural estable el Procicat n’ha prohibit la celebració com s’informa en aquesta notícia.

Recupera la sessió del ple aquí.