El passat dimecres dia 22 de febrer es va celebrar el Ple Ordinari a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, on entre altres punts, es va aprovar l’inici de l’expedient per a la contractació de les obres de distribució interior del futur Hotel d’Entitats.

Amb aquest projecte, les entitats de Prats de Lluçanès que no disposin de local propi, tindran un nou espai on poder realitzar les seves activitats.  També està previst habilitar una zona de cotreball per facilitar el teletreball als emprenedors de Prats de Lluçanès i la construcció d’una sala d’actes amb una capacitat per 150 persones. La superfície total de l’Hotel d’Entitats serà de 496,55m2.

El pressupost màxim de licitació ascendeix a un total de 477.584,79€ (IVA inclòs) i el termini d’execució serà de, com a màxim, 10 mesos.

Les empreses que vulguin optar a aquesta adjudicació, hauran de presentar tota la documentació a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, dintre del termini de quinze dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquest punt de l’ordre del Ple es va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern de l’Ajuntament (ERC) i amb els vots en contra de l’equip de l’oposició (PdeCat). Jordi Bruch, de PdeCat, va reiterar que l’import previst per aquesta actuació és massa elevat per un poble com Prats de Lluçanès i l’alcalde, Isaac Peraire, va dir que no volen fer “pedaços” amb aquest nou equipament, que ocuparà les instal·lacions de l’antic Centre de Cultura i l’antic Centre d’Atenció Primària.

Un altre dels punts de l’ordre del dia, aprovat amb els vots a favor tant de l’equip de govern com de l’oposició, va ser la transferència i la correlativa assumpció per part del Consorci dell Lluçanès del servei d’Escola de Música. Amb l’aprovació d’aquest punt es pretén dotar de més recursos i infraestructures a l’actual Escola de Música Josep Cirera i Armengol, per tal de poder oferir més i millors serveis a tota la comarca del Lluçanès.

També es va aprovar el conveni de col·laboració per a l’execució, coordinació, finançament i desenvolupament de programes en matèria de serveis socials, joventut, polítiques d’igualtat i programes diversos de l’àrea d’atenció a les persones i de benestar social del Consell Comarcal d’Osona. Aquest punt també va estar aprovat amb el vot a favor de tots els regidors.

Altres punts de l’ordre del dia van ser l’aprovació de les actes de Ple anteriors, donar comptes dels drets d’alcaldia, aprovar els crèdits incobrables, aprovar el reconeixement de crèdit extrajudicial, donar compte de les Juntes de Govern, i l’aprovació del comte de gestió de l’exercici de l’any 2016, amb els vots a favor del grup d’ERC i l’abstenció del grup de PdeCat.

A la part de control, es van presentar les següents mocions:

ERC

– Moció de suport al sector agroalimentari català (vots a favor de ERC i de PdeCat)

– Moció per l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i migrants (vots a favor de ERC i de PdeCat)

PdeCat:

– Moció de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana: Les urnes no es jutgen. (vots a favor de ERC i de PdeCat)

Us recordem que podeu consultar les actes dels plens anteriors al següent apartat de la pàgina web:

Periodicitat dels plens municipals

Vídeo del Ple celebrat el 22 de febrer de 2017: