En les darreres setmanes, s’han portat a terme les actuacions previstes al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals corresponents a l’any 2021.

S’ha fet el manteniment del camí de Serra-Seca i el manteniment de la plataforma i vegetació del camí de la Coma del Forn a les Rases, passant pel forn de calç del Coll de la Creueta.

Aquestes són actuacions de conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals, subvencionades per la Diputació de Barcelona i consensuades també amb l’ADF del Lluçanès.