El jardiner Ricard Gomis ha signat el contracte pel servei de jardineria de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb l’alcalde Isaac Peraire.

La Junta de Govern va acordar adjudicar el servei després d’un procés de selecció, i atenent el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques.

Gomis prestarà el servei de jardineria dels espais verds de titularitat municipal de Prats de Lluçanès des d’aquest 4 d’agost de 2016. El servei inclou, per exemple, el servei de neteja i conservació de zones verdes, gespes, parterres i plantes de temporada, conservació de l’arbrat, reg i tractaments fitosanitaris. El contracte és per un any, i un prorrogable. El preu d’aquest és de 26.015€ IVA inclòs.