El Govern de la Generalitat ha aprovat, aquest dimarts, el Projecte de llei pel qual es crea la comarca del Lluçanès, integrada pels municipis d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars i Sobremunt. L’executiu dona així resposta a una reivindicació històrica d’aquest territori després d’un llarg procés iniciat el 2010, que culminarà amb l’aprovació definitiva de la llei al Parlament de Catalunya.

El text aprovat defineix el Lluçanès com un espai geogràfic natural de transició entre la Plana de Vic i el Berguedà, que comprèn territoris de les comarques del Bages, del Berguedà i d’Osona. La capital de la nova comarca serà Prats de Lluçanès, on hi haurà la seu oficial dels òrgans de govern.

D’acord amb el Projecte de llei, el Consell Comarcal s’haurà de constituir després de la celebració de les eleccions municipals del 2027. Fins aleshores, els municipis implicats que ho acordin de forma voluntària hauran de crear, abans del 31 de desembre de 2023, la Mancomunitat de municipis de la Comarca del Lluçanès, a qui correspondrà amb caràcter transitori la representació i gestió dels interessos de la comarca. En aquest període de transició, els serveis a la ciutadania estaran garantits a través del consell comarcal d’origen fins a fer-ne efectiu el traspàs a la nova comarca.

El Govern dotarà aquest òrgan dels recursos econòmics necessaris per al seu funcionament. En aquest sentit, Les futures lleis de pressupostos corresponents als exercicis 2024 a 2027 incorporaran una previsió relativa a l’assignació a la Mancomunitat de municipis de la comarca del Lluçanès per garantir que disposi dels recursos necessaris per treballar en la implementació de la comarca del Lluçanès, segons la distribució següent:

2024…. 200.000 €

2025…. 250.000 €

2026…. 300.000 €

2027…. 350.000 €

Una vegada constituït el Consell Comarcal, es dissoldrà la Mancomunitat d’acord amb els preceptes legals i estatutaris aplicables.

El ple de l’Ajuntament, a disposició del Govern i del Parlament

L’aprovació del Projecte llei arriba un mes després que tots els representants del ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès exposessin la seva disposició a treballar amb el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya per oficialitzar la comarca del Lluçanès.

Un document signat per Junts, ERC, Movem i RAP defensa que el Lluçanès “és una comarca geogràfica, social i històrica que s’ha guanyat el dret a ser reconeguda oficialment”. A més, exposa que la consecució de l’oficialitat del Lluçanès suposarà “una governança més propera i útil” per a la ciutadania d’aquest territori i els seus ajuntaments, així i com “un salt important en les polítiques públiques conjuntes entre els municipis de la comarca”.

Els grups també van recordar que els acords presos als plens municipals dels Ajuntaments del Lluçanès l’any 2010, la consulta ciutadana realitzada l’any 2015tots els anys de treballs, accions, estudis i reivindicacions, així com la moció aprovada per unanimitat el novembre de 2019 i els altres posicionaments fets, “avalen la creació de la comarca”.