L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha rebut una subvenció d’1.500.000 d’euros per a la instal·lació d’energies renovables al poble. La partida l’ha concedit la Diputació de Barcelona, en el marc del programa sectorial Renovables 2030, amb el que pretén donar suport a inversions locals pel clima que permetin impulsar actuacions per fer front a l’emergència climàtica i que tinguin per objecte inversions en plantes fotovoltaiques, calderes de biomassa o de millora en l’enllumenat públic.

L’ajut permetrà realitzar millores en l’enllumenat públic, amb el canvi de les 700 lluminàries del poble per llums leds, l’adequació dels quadres elèctrics i la substitució del cablejat. Així mateix, es posaran plaques fotovoltaiques en cinc espais municipals: l’Escola Bressol La Pitota, l’Ajuntament Vell, la Sala Polivalent, l’Espai i el Pavelló Municipal, on també es farà el canvi de la teulada. Per últim, es preveu instal·lar una caldera de biomassa a Cal Bach.

L’import global del conjunt de les actuacions supera l’1.666.000 d’euros. D’aquesta quantitat, un 90% es podrà finançar mitjançant l’ajut de la Diputació de Barcelona. Les obres s’han d’executar durant aquest any 2023.