El calorós estiu i la manca de pluges fa que la Riera de Merlès s’eixugui i que la reserva d’aigua sigui mínima. La reserva d’aigua de la bassa d’on s’abasteix de la xarxa pública municipal, així i com els altres municipiw de la Mancomunitat d’Aigües de Merlès” presenta uns nivells molt baixos.

Davant d’això, i de la falta de previsió de ruixats, l’Ajuntament de Prats de Lluçanès va deixar de consumir aigua per al reg de tots els espais públics i alhora va tancar les fonts. La piscina municipal i Lurdes són espais que també es veuen afectats per aquesta mesura.

Davant aquesta situació, es demana que es faci un bon ús de l’aigua i evitar el màxim possible el seu malbaratament. Reiterem que la situació és crítica.

En els dies vinents es farà una comunicació anunciant més mesures per a tota la població si la situació no es reverteix.

Seguiu els consells de l’Agència Catalana de l’Aigua per aconseguir el major estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua.