Gestionar les activitats implantades en un municipi requereix informació actualitzada, georeferenciada i fàcilment explotable.

Amb l’objectiu de fer possible la gestió de les activitats implantades al municipi de manera eficient i eficaç, l’Oficina d’Activitats de la Diputació, donarà suport en l’elaboració d’una base de dades actualitzada a partir del llistat d’activitats proporcionades per l’ajuntament de Prats i d’un treball de camp que s’iniciarà properament, on s’actualitzaran adreces dels establiments, noms comercials i es fotografiaran cadascuna de les activitats. Alhora que s’hi afegiran totes aquelles activitat que es vegin i que no s’hagin detectat prèviament.

Vols obrir una activitat al municipi? Has de saber que cal seguir aquests passos:

  1. Primer de tot cal que un tècnic comprovi prèviament que l’activitat és compatible amb els usos urbanístics del local o establiment on voleu establir el negoci.
  2. Si hi heu de realitzar obres, haureu de demanar també a l’ajuntament la llicència d’obres corresponent.
  3. Un cop el local estigui en condicions per desenvolupar-hi l’activitat, cal que sol·liciteu la llicència municipal d’activitat a l’ajuntament i fer el pagament de la taxa. .

En cas de dubtes podeu demanar hora amb els tècnics municipals els dimecres de 4 a 5 de la tarda.