El passat divendres 5 d’abril es va realitzar la visita setmanal d’obra, a punt de finalitzar, de la nova rotonda del cantó de Sant Feliu-Pinós-Resclosa-Tres Fonts, a Prats de Lluçanès. Hi van participar el Diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, l’alcalde de Prats, Isaac Peraire i l’equip tècnic del projecte.

Aquesta obra té l’objectiu de millorar l’accessibilitat, la seguretat viària i la mobilitat, donant continuïtat als itineraris de vianants i reduint la velocitat dels vehicles, creant una porta d’entrada al nucli urbà.

La intervenció ha constat de la construcció d’una rotonda de 32 metre de diàmetre exterior, amb illot central de radi 9,6 metres i voreres perimetrals d’1’8 metres d’amplada mínima. Nous passos de vianants i la construcció d’una vorera que connecta la rotonda amb el camí de Sant Sebastià. A més, s’ha renovat el drenatge, s’ha posat nou enllumenat públic i s’ha de soterrar la xarxa de telèfon.

L’obra ha costat 238.370,00€, finançada per la Diputació de Barcelona, i l’ha executat l’empresa Graves i Excavacions Castellot SA de Prats de Lluçanès.

Paral·lelament, s’arranjarà un nou tram de vorera del Carrer Resclosa, donant continuïtat a l’acció, i per altra banda, s’asfaltarà la Carretera de Sabadell, ara mateix en evident mal estat de conservació.