Santa Eulàlia de Pardines

Les primeres notícies sobre l’església de Pardines són de l’any 915, quan encara depenia del castell d’Oristà. Consta com a parròquia des del 1041 i se sap que el 1074 hi fou construïda una segona capella. L’edificació actual és de grans dimensions i fou construïda entre el 1790 i1792. Des del segle XV tingué com a filials les parròquies de Sant Vicenç de Prats i de Sant Andreu de Llanars, que s’independitzaren el 1787. Al seu interior hi ha pintures de Ramon Noé i Antoni Cortada.