Safareig Públic

El safareig públic es troba situat a tocar del torrent Merdinyol, a uns 100 metres al sud de les Tres Fonts. Està format per una estructura contenidor rectangular que presenta una planta aproximada de 11 x 7 metres construït amb maçoneria de pedra irregular i obra, i teulada d’una sola vessant amb bigues i llates de fusta. Presenta obertures als tres dels quatre costats, de diferent alçada, construïdes amb brancals de maó i coronades amb arc de mig punt amb decoració de maó a plec de llibre. Sobre l’accés principal hi ha una placa de ceràmica amb la data de 1911.
L’interior presenta un terra enrajolat i un safareig de grans dimensions de 7’70 x 3’55 x 0’75 metres, amb batents de pedra resseguits per taulons de fusta, i un passadís al seu voltant. Al centre hi ha un sobreeixidor circular, i a la paret nord (que no té obertures) hi ha un sistema de ferro a mode de comporta amb dos petits canals que serveix per controlar l’entrada d’aigua al safareig. Adossat a la façana exterior sud, i descobert, hi ha un petit safareig de pedra.