Font de les Coves

S’accedeix a la font per una pista forestal, a pocs metres al nord del nucli urbà de Prats de Lluçanès. S’arriba a una esplanada al límit d’un serrat. Des d’aquest punt s’ha de baixar unes escales que condueixen fins a la raconada on es troba la font. La font està ubicada sota una balma poc profunda d’uns 20 metres de llarg i està formada per un brollador metàl·lic que sobresurt d’una estructura de maçoneria de pedra adossada a un marge i coberta de molsa, sota la qual hi ha una pica de pedra treballada. Al llarg de la balma hi ha altres punts per on brolla l’aigua. L’espai que envolta la font es troba condicionat amb bancs, taules, graelles per a coure carn i els camins delimitats amb baranes de fusta.