El programa Treball i Formació obre la convocatòria de les subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre que portin a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’actuacions de contractació laboral, formació i actuacions d’acompanyament.

Un dels col·lectius a qui van dirigides són les persones trans* inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO). El termini per a la contractació finalitza el 14 d’octubre.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball 12 mesos a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i l’acompanyament a les persones contractades.