Des d’aquest mes de gener, Prats de Lluçanès compta amb el Servei d’Orientació i Atenció a les Famílies (SOAF), amb la finalitat d’acompanyar els nuclis familiars en la millora del seu benestar personal, familiar i social.

Té un enfocament preventiu: detecta i reforça les capacitats i fortaleses de les famílies per tal d’afavorir unes relacions afectives saludables, amb una visió integral de la família i evitar que evolucionin en problemàtiques més greus que calgui tractar en altres serveis de la xarxa. S’ofereix gratuïtament durant tot l’any, cada 15 dies, amb professionals dels Serveis Socials del Consorci d’Osona.

La regidora d’Acció Social, Montserrat Juvanteny, valora que l’apropament del servei al municipi “facilita l’atenció i millora el benestar de les famílies que ho necessiten, evitant-los desplaçaments”, que fins ara havien de fer fins a Vic.

Per a més informació cal adreçar-se als Serveis Socials de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al telèfon 938 56 00 01 en horari d’obertura del consistori.