Amb l’objectiu de comptar amb un reglament de participació ciutadana, l’Ajuntament de Prats de Lluçanès comença un procés perquè tothom qui vulgui pugui fer arribar propostes perquè es valorin i puguin quedar recollides en el nou reglament.
Per aquest motiu, el regidor de Participació, Isaac Romero, ha anunciat la voluntat de comptar amb aquest document al més aviat possible i tenir en compte l’opinió de tots els pradencs i pradenques majors de 16 anys que hi vulguin participar, tal com fixa la llei.
En aquest sentit, la consulta pública és un tràmit que es preveu a l’article 133 de la llei 39/2015 de procediment i per això Isaac Romero ha exposat que el reglament ha de poder regular i solventar de forma participativa diversos assumptes d’interès.
Abans, però, cal aprovar el document on s’hi ha de recollir els diversos objectius i possibles solucions per a poder tenir en compte l’opinió de la ciutadania en cada consulta realitzada.
Tothom qui hi vulgui aportar suggeriments sobre com hauria de ser el reglament de participació de Prats de Lluçanès pot fer arribar les seves aportacions fins el divendres 6 de setembre a participacio@pratsdellucanes.cat. Només es tindran en compte aquelles aportacions que indiquin nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica i data de naixement.
Qui vulgui també pot fer arribar les seves aportacions per escrit en una butlleta. Per fer-ho es poden passar a buscar els formularis a Cal Bach, en horari d’oficina, i dipositar-lo en l’urna de participació abans del 6 de setembre.