El ple de l’Ajuntament de Prats celebrat aquest dimecres 16 de setembre ha aprovat i convocat una nova línia de subvencions per a actuacions de rehabilitació sobre habitatges desocupats que es destinin al lloguer a Prats. Concretament s’hi destinaran 5.000 euros del pressupost vigent. Segons ha detallat el regidor d’Habitatge, Ferran Chacón es finançarà el 15% de la reforma amb un màxim de 500€ per habitatge, amb l’objectiu de fer créixer el mercat d’habitatges a Prats i facilitar el lloguer al jovent del poble.

La proposta ha prosperat amb el suport de tots els grups municipals, tot i que des d’ERC Prats s’ha exposat que els semblava baix el pressupost destinat i les ajudes. L’alcalde Jordi Bruch, ha manifestat que des de l’Ajuntament es voldria dotar de més pressupost però la situació actual generada per la pandèmia no ho facilita, ja que l’ens pateix i patirà conseqüències econòmiques. “Tan de bo que de cara l’any que ve es pugui triplicar la partida o mantenir aquesta, que fins ara era inexistent”, ha afegit Bruch.

El plenari també ha aprovat el reglament de la Taula de Pagesia i Món Rural, un organisme consultiu per reflexionar, debatre i treballar pel desenvolupament de l’activitat agrícola, ramadera i forestal de Prats.

Un altre reglament aprovat ha estat el de Règim Interior del Centre de Dia Bonasort, un document que recull informació sobre el funcionament del centre.

També s’ha aprovat una modificació de crèdit, que com a punt destacat inclou la contractació d’una persona autònoma que desenvoluparà les tasques de la plaça de tècnic sociocultural educatiu i agent cívic que actualment s’està redactant per iniciar-ne el procés de selecció.

A l’ordre del dia s’han presentat 6 mocions. D’aquests, les dues vinculades al romanent municipal han estat retirades, ja que tal i com ha explicat Jordi Bruch, el Gobierno ja ha rectificat i no farà cedir els romanents a l’Estat.

Les mocions presentades per ERC Prats han estat aprovades totes per unanimitat. La primera d’elles en contra de la revocació de drets penitenciaris de les preses i presos polítics, en suport a les persones represaliades i en defensa de l’amnistia de totes elles. Per altra banda, el grup ha presentat una moció per retirar els honors a Joan Carles I per reprovar l’actuació del govern espanyol en la seva fugida.

Finalment, han presentat una moció per l’activació del Pla Director d’enllumenat públic de Prats. El regidor d’ERC Prats Isaac Peraire, ha declarat que “és necessari posar al dia les instal·lacions que conformen l’enllumenat públic, les aèries i les soterrades. És important avançar cap a un sistema més eficient pel poble.”

Bruch ha coincidit a destacar la importància de l’actualització del Pla Director que data del 2011 i ha afegit que el que caldrà fer ara és treballar per una calendarització del pla ja que suposa una inversió de més de 800.000 euros.

El RAP per la seva banda ha presentat una moció per la rebaixa de l’IVA cultural, per tal que la cultura sigui declarada bé de primera necessitat i perquè des de l’Ajuntament de Prats es doni suport al sector cultural. La moció ha estat aprovada per unanimitat. Bruch ha subratllat que “s’ha treballat i s’està treballant per buscar fórmules per continuar apostant per les actuacions culturals al poble. En són exemple el Fes-te l’Agost o les Festes de Sant Joan i els Elois excepcionals que es van viure al juny.”

En darrer lloc, a l’apartat de precs i preguntes ERC Prats ha exposat que “s’ha detectat una problemàtica a l’àrea d’aportació AUSA” i han preguntat quina és la fórmula que s’abordarà des de l’equip de govern per revertir-ho. La regidora de Sostenibilitat, Vanessa Gómez ha respost que efectivament l’àrea està en mal estat perquè s’hi acumulen moltes deixalles. “S’està treballant perquè les neteges dels contenidors d’orgànic es facin més sovint i s’estan buscant les possibles causes, ja que la brutícia s’acumula a fora de l’àrea i s’està estudiant si hi accedeixen animals que escampen les deixalles a la zona.

Pel que fa al RAP, la regidora Queta Bosch ha transmès queixes de l’estat de neteja de les instal·lacions esportives i ha afegit que “s’espera que amb la nova concessió millori la gestió.”

L’alcalde ha concretat que les instal·lacions tècniques de la piscina tenen mancances perquè fa molts anys que no s’hi ha invertit. “Ens agradaria que de cara a l’any vinent es faci una bona instal·lació de la part tècnica de la piscina per assegurar que l’aigua estigui en condicions”.

Des del RAP també s’ha reclamat la incorporació d’un senyal per indicar la ubicació de la zona d’autocaravanes a la carretera. Jordi Bruch, li ha respost que aquesta senyalització ja es va demanar a la xarxa de carreteres i es va desestimar, ja que la Generalitat, en el cas de la demarcació de Barcelona,  no permet que se senyalitzin les àrees a les seves vies.

La sessió es pot recuperar al següent enllaç.