Prats de Lluçanès ja compta amb el full de ruta en l’àmbit cultural pels propers anys. Així ho ha expressat el regidor de Cultura, Jordi Batriu a la sessió de presentació del Pla d’Acció Cultural (PAC), un document que  realitza una diagnosi de la realitat cultural de Prats i determina les estratègies d’acció i els reptes de futur pels propers set anys.

Al llarg dels darrers 11 mesos, s’ha desenvolupat l’anàlisi documental i el treball de camp així com s’han conduït dinàmiques participatives conjuntes i específiques de cultura per tal d’elaborar la diagnosi i les propostes del pla. La tasca s’ha dut a terme des de l’àrea de Cultura, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Segons va exposar el consultor cultural que ha guiat el projecte, Jaume Colomer, la primera part ha consistit en redactar una diagnosi, a partir de les aportacions de diferents entitats, així com de persones vinculades a la cultura en general. Per exemple, s’ha tingut en compte la necessitat d’espai de les entitats, s’ha estudiat com optimitzar els equipaments municipals de què es disposa i s’han identificat els punts forts i febles per al desenvolupament cultural, entre altres aspectes. Un dels principals objectius de tot plegat és crear eines que ajudin a generar xarxa entre les entitats i els diferents agents culturals del municipi i que enforteixin la gestió cultural del mateix.

A partir de tots els eixos extrets de la diagnosi s’ha elaborat el document estratègic final que es podrà consultar públicament en els propers mesos.

A partir d’ara, i posteriorment a l’aprovació del PAC al Ple Municipal, des de l’Ajuntament es preveu que es creï una comissió de seguiment del PAC formada per l’equip de govern i la resta de forces polítiques, així com agents culturals i persones interessades en el món de la cultura local. Paral·lelament es començarà a treballar en un Pla d’Acció per iniciar les primeres propostes de treball.