La situació complicada arrel de la pandèmia ens exigeix molta prudència, per això ens esforcem a gestionar de la millor manera els recursos que tenim al nostre abast. Ens veureu poques vegades a fer retrets, però no podem passar per alt que encara patim el desgavell de l’últim any d’ERC a l’Ajuntament de Prats.

La partida de Festes va enfilar-se a 97.000€ (21.300€ més del previst) i les obres dels vestidors del camp de futbol van sobrepassar 1.045.000€ (180.812,59€ més del previst). El fet és que el grup d’ERC, no perd ocasió per qüestionar les inversions de l’actual equip de govern i no és capaç de donar una resposta convincent que justifiqui tal desori econòmic que va suposar el seu pas per l’ajuntament.

XARXES SOCIALS

@JuntsperPrats

@juntsperprats

@JuntsPerPrats