La Renda garantida és una nova prestació econòmica periòdica de la Generalitat de Catalunya que té l’objectiu de millorar la situació econòmica i social dels perceptors.

Poden accedir-hi els majors de 23 anys, amb més de 2 anys de residència a Catalunya, sense propietats i sense ingressos els últims 6 mesos. També es tindran en compte els ingressos de la unitat familiar que no podran superar l’IRSC (664 euros, amb un increment de 100 euros per a cada fill). A més, caldrà que la persona faci recerca activa de feina i no renunciï a cap oferta laboral.

La tramitació es gestionarà des del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC). Es pot demanar a partir del 15 de setembre des de l’oficina del SOC de Vic. S’ha de demanar cita prèvia. Es pot trobar més informació a www.rendagarantida.gencat.cat o al 900 400 012.