L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha celebrat aquest dimecres l’última sessió ordinària de la legislatura 2019-2023, on s’han tractat diferents qüestions relacionades amb el poble.

Manifest contra les violències masclistes

El ple ha començat amb la lectura d’un manifest, consensuat entre tots els grups municipals, contra les violències masclistes i de condemna pel feminicidi de l’Arantxa, la veïna de Prats de Lluçanès assassinada, presumptament, pel seu marit, el passat 6 de maig a Manresa.

“El Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, volem fer la condemna pública del feminicidi d’una veïna del municipi de Prats, i mostrar el nostre rebuig a aquesta xacra social, com són les violències masclistes.

Aquesta violència, exercida contra les dones pel fet de ser dones, són una violació dels drets humans, i tenen lloc tant en l’àmbit privat com públic. Sent manifestacions de discriminació i desigualtat que causen danys i patiment físic, sexual i psicològic.

Des de l’administració local, fem una crida a la tolerància zero, a la unitat i al rebuig sistemàtic i contundent de tota la ciutadania i institucions, respecte qualsevol forma de violència masclista per així, poder avançar en la seva erradicació i generar, entre tots i totes, els canvis socials necessaris per a poder posar fi a aquesta xacra social.

A Manresa i al Lluçanès ens hem trobat davant d’un nou acte de violència contra les dones que no podem obviar i que representa el major exponent de la desigualtat de les dones respecte als homes.

És per això que les administracions, institucions, entitats i ciutadania hem de prendre la iniciativa i sense aturar-nos des de la responsabilitat i urgència en treballar per a assolir una efectiva i real igualtat, i rebuig a la violència masclista en el nostre dia a dia dels municipis i en el conjunt de la societat.

Davant d’aquesta xacra, és cabdal conèixer i difondre els serveis municipals i comarcals de proximitat, que de forma gratuïta i confidencial, ofereixen la informació, recursos, assessorament i atenció especialitzada, com són els serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD), els serveis d’informació especialitzats (SIE), el telèfon d’atenció a les violències masclistes 900 900 120, que es despleguen arreu del territori català en el marc de la xarxa d’atenció i recuperació a les dones.

Des d’aquí mantenim actiu el nostre compromís a difondre els recursos, a continuar actuant des de la prevenció en cada un dels àmbits de la vida quotidiana per a lluitar contra les violències masclistes, i acompanyar a les persones que ho pateixen.

Família i amics de l’Arantxa teniu tot el nostre escalf i suport pel que faci falta.
No més feminicidis ni violències masclistes”

Després de la lectura del manifest, els regidors i regidores del ple han realitzat un minut de silenci en record a l’Arantxa.

Part resolutiva

El govern municipal ha presentat al ple dues propostes per entrar-les d’urgència a l’ordre del dia: L’adjudicació de les obres de rehabilitació del Teatre Orient i la moció de suport a l’escorxador manlleuenc d’artesans. La primera proposta ha entrat a l’ordre del dia amb el suport de Junts per Prats i Movem Prats, i els vots contraris d’ERC Prats i RAP Prats. La segona proposta s’ha afegit a l’ordre del dia amb el suport de tots els grups municipals (Junts per Prats, ERC Prats, Movem Prats i RAP Prats).

El ple ha aprovat per unanimitat la ratificació de l’acord de la junta de govern referent a la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès pel Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural (SAIAR).

Els grups també han aprovat per unanimitat la delegació del servei de recollida selectiva i neteja viària, així com el projecte inicial per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al Pavelló Municipal.

L’actualització del conveni central de compres 11052023 ha estat aprovat amb els vots favorables de Junts per Prats, Movem Prats i RAP Prats, i l’abstenció d’ERC Prats. També s’ha aprovat la licitació de les obres de reforma de l’enllumenat públic del poble, amb els fots favorables de tots els grups.

El ple també ha debatut l’aprovació de modificació de crèdit 3/2023 10052023, que ha estat aprovada amb els vots de Junts per Prats i Movem Prats, i els vots contraris d’ERC Prats i RAP Prats. Pel que fa a la declaració de crèdits incobrables 2022 les relacions 22003 i 22005 ha estat aprovada amb el suport de tots els grups, excepte l’abstenció del RAP.

El govern municipal ha retirat de l’ordre del dia 2 punts referents a la denegació de la bonificació de la quota ICIO a les obres de façana.

La sessió ha continuat amb l’aprovació de declarar com a interès municipal la rehabilitació de la façana i concedir una bonificació del 95% de la quota de l’ICIO a la comunicació d’obres 243/2023. La proposta ha rebut el suport de Junts per Prats i Movem Prats, i el vot contrari d’ERC Prats i RAP Prats.

Per últim, el govern ha portat a debat l’adjudicació de les obres de rehabilitació de fase 1 i 2 del Teatre Orient a Serviobres Queralt, S.L. per un import total d’1.006.327,02 euros, IVA inclòs. La proposta ha estat aprovada amb el vot de Junts per Prats i Movem Prats, i el vot contrari d’ERC Prats i RAP Prats.

Mocions

Per la seva banda, el RAP ha presentat una moció per la feminització anual d’elements urbanístics de Prats de Lluçanès que s’ha aprovat amb el suport de tots els grups municipals.

Els grups municipals han presentat una moció conjunta de suport a la continuïtat de l’Escorxador Manlleuenc d’Artesans, S.L.. El text ha estat aprovat per unanimitat.

Part de Control

Informacions

En l’apartat d’informacions, l’equip de govern ha valorat i ha exposat les accions més destacades de cada àrea municipal.

Precs i preguntes

En l’apartat de precs i preguntes, ERC ha exposat algunes consideracions en diversos temes, com l’adjudicació de l’obra del Teatre Orient, el projecte del camp de futbol municipal, la regidoria d’Habitatge, la regidoria de Joventut, el pla de promoció econòmica de Prats, el porta a porta i la relació del govern amb el Consorci del Lluçanès.

Els republicans han preguntat sobre la bandera independentista i la placa de memòria històrica de Sant Sebastià, i la instància sobre les obres a les torrenteres presentada pel mateix grup.

El grup d’ERC també ha traslladat un agraïment al RAP per la tasca realitzada al ple.

Per la seva banda, el RAP ha preguntat sobre el projecte de la tirolina dels pressupostos participatius i el concurs de les obres a la piscina municipal.

Per últim, el grup ha fet un repàs de les mocions que ha presentat durant la legislatura i s’ha acomiadat de la resta de grups del ple.

L’alcalde Jordi Bruch ha près l’última paraula de la sessió destacant els acords assolits entre els diferents grups del ple i agraint les aportacions dels diferents grups. Bruch també ha recordat les dificultats que han marcat la legislatura, amb la COVID-19 i la guerra d’Ucraïna. L’alcalde ha acomiadat el ple traslladat l’agraïment a tots els regidors i regidores per la seva tasca i implicació.