Les famílies que vulguin preinscriure els nens i nenes nascuts els anys 2020, 2021 i 2022 a l’Escola Bressol La Pitota poden fer-ho a partir del dilluns 23 de maig i fins el 29 de maig, dia inclòs. En cas que hi hagi més inscrits que places ofertes, s’aplicaran els barems determinats per l’Ajuntament. És important fer la preinscripció i matrícula en els períodes establerts, tot i que l’infant no iniciï la seva activitat al setembre, sinó més endavant.

Les famílies ja inscrites a l’escola, se’ls farà arribar el full de renovació des del mateix centre.

La sol·licitud de preinscripció es farà presencialment a les oficines de l’Ajuntament o a través d’instància telemàtica al portal de tràmits de l’Ajuntament.

A continuació, trobareu tota la documentació necessària:

L’escola té capacitat per acollir fins a 4 grups d’infants, tot i que el nombre de cadascun varia en funció de la demanda rebuda per cada curs. Així mateix, els grups d’infants s’organitzen en referència als marges d’edat que determina la legislació vigent, tot i que en funció de la demana cap la possibilitat de que no s’organitzin per any de naixement sinó per edat dels infants que ocupen l’estança, és a dir, entre infants menors d’1 any, infants d’1 a 2 anys i infants de 2 a 3 anys.

A part de la riquesa que ofereix pel mateix infant el fet de poder gaudir d’un espai compartit amb altres infants de diverses edats, això ens facilita poder oferir la l’accés a una educació de qualitat per una major part de la petita infància del poble, fet que concebem com un valor afegit de l’escola.

Matrícules del 30 de maig al 3 de juny

Del 30 de maig al 3 de juny es formalitzaran les matrícules de l’alumnat del centre. En aquest cas, la gestió també es farà presencialment a les oficines municipals de l’Ajuntament i a través del portal de tràmits en línia del consistori.

Podeu consultar més informació del projecte educatiu de l’escola bressol municipal al seu blog.