La Fundació Doctor Grau de Prats de Lluçanès obre una nova convocatòria fins el 31 de gener de 2020 per a donar ajuts per a estudiants universitaris de cara a l’actual curs 2019-2020.

Totes les persones que estiguin interessades en sol·licitar les ajudes hauran de presentar una fotocòpia del DNI i una fotocòpia de la declaració de renda del 2018 de tots els membres de la unitat familiar, en què es prioritzaran les rendes baixes, i si s’escau tots els certificats que afecten la unitat familiar com subsidi, atur, certificat de declaració de salut, d’incapacitat laboral o informe de l’assistent social.

Juntament amb l’anterior documentació, s’hi adjuntaran la matrícula del curs 2019-2020 i altres documents de percepció de beques del sol·licitant. Tot plegat s’haurà d’enviar a:

Fundació Doctor Grau, Apartat de correus número 1. 08513 Prats de Lluçanès.

Els postgraus i màsters resten exclosos de rebre ajudes econòmiques de la Fundació i l’estudiant tindrà l’obligació de presentar les notes del curs abans del 30 d’octubre de 2020 i enviar-ho a l’anterior direcció, en cas contrari, l’ajuda serà desestimada.