El proppassat 13 de juny es va presentar a l’Espai, el projecte Pacte del Temps a Prats de Lluçanès, un acord en l’àmbit local per a impulsar la Reforma Horària als municipis i en el que hi participen diferents taules sectorials (comerç i consum, educació, mobilitat…) que consensuen les mesures a adoptar per tal de fer una regulació horària en la qual tothom en surti beneficiat.

Durant l’acte, a càrrec de Fabian Mohedano –impulsor de la Reforma Horària a Catalunya- i Montserrat Solé -coautora de l’informe de diagnosi de la reforma horària en l’àmbit educatiu de Prats-, es va insistir que la proposta de Reforma Horària no és un tema de conciliació familiar sinó de salut. Diferents estudis duts a terme senyalen que l’estil de vida que comporta el manteniment dels horaris actuals incideix negativament en la salut dels infants i joves que tot i que tindran una esperança de vida superior a la dels seus avis no tindran la mateixa qualitat de vida que aquests. Les causes principals d’aquesta pèrdua de qualitat de vida són la manca d’hores de son, el sedentarisme i l’abandonament de la dieta mediterrània. I tot plegat ve donat per uns horaris que no tenen en compte la biologia.

L’informe “Diagnosi prova pilot de la Reforma Horària en l’àmbit educatiu a Prats de Lluçanès” elaborat per la Universitat de Vic i la Diputació de Barcelona, conclou que els horaris de les escoles de Primària del municipi entren dins el marc de la Reforma Horària però que cal reajustar els horaris dels alumnes de Secundària per tal que puguin dinar dins de l’horari lectiu.

Els propers passos a fer per assolir el Pacte del Temps al municipi s’iniciaran al juliol amb una diagnosi sectorial de les necessitats horàries, que donarà lloc, a partir de setembre / octubre, a la formació de les diferents taules sectorials, entrevistes i tallers varis per donar a conèixer els avantatges de la Reforma Horària.
Si en voleu saber més: www.reformahoraria.cat