L’Ajuntament de Prats de Lluçanès mitjançant l’adhesió al conveni de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona posa a disposició de la ciutadania una Oficina Municipal d’Informació i Defensa del Consumidor. Aquesta oficina té com objectiu:

  • Informar, de manera personalitzada, sobre els drets de les persones consumidores i usuàries.
    Orientar, sobre les consultes i les reclamacions de les persones consumidores i usuàries en el cas que no respectin els seus drets i sobre les vies establertes perresoldre el seu conflicte.
    Mitjançar entre les parts per a la resolució de determinades qüestions.
    Fomentar l’educació i la formació de les persones consumidores i usuàries en temes de consum de béns o la utilització de serveis, mitjançant campanyes divulgatives, publicacions, jornades, etc.
    Fomentar l’assessorament al teixit comercial en referència als drets i deures dels consumidors mitjançant campanyes d’inspecció informatives i activitats formatives per a col•lectius d’empresaris.

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès està adherit al programa OPIC (OFICINA PROVINCIAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR) de la Diputació de Barcelona, el qual preveu cada 3 mesos la visita de l’Oficina Mòbil a la nostra població.
A l’Oficina Mòbil els tècnics de la Diputació de Barcelona atenen a la ciutadania de forma personalitzada i gratuïta en els següents àmbits:

—Subministraments
—Telefonia
—Etiquetatge i garanties
—Comerç
—Serveis post-venta
—Compra-lloguer habitatge
—Assegurances
—Serveis bancaris
—Viatges
—Vehicles

Per tal de poder donar un servei continuat des de l’OMIC (Oficina Municipal d’Informació i defensa del Consumidor), s’ofereix un servei permanent tot l’any. A les oficines de l’Ajuntament (Cal Bach) es poden presentar reclamacions i es trasllada la incidència o reclamació dels ciutadans als tècnics de l’Àrea d’Atenció a les Persones Gerència de Salut Pública i Consum.

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ I DEFENSA AL CONSUMIDOR (OMIC)

Tècnica responsable: Irene Palou

Pg. del Lluçanès, s/n Edifici Cal Bach

Tel. 938560100

Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 15 h

promociodelmunicipi@pratsdellucanes.cat