El Ple municipal del 25 d’abril de 2018 va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a la cooperativa Som Energia en qualitat de soci per tal de donar suport a una iniciativa que proposa un nou model alternatiu de gestió de l’energia elèctrica al nostre país. En conseqüència, des del mes de juny passat el subministrament elèctric de l’Escola Lluçanès, l’Institut Castell del Quer i l’Escola de Música municipal es fa amb Som Energia.

Som Energia és una cooperativa sense ànim de lucre que reuneix milers de persones amb el desig de canviar el model energètic actual i treballar junts per assolir un model 100 per cent renovable. Les seves activitats principals són la producció i la comercialització d’energia d’origen renovable, per a la qual cosa produeix l’energia a partir de fonts renovables (sol, aerogeneradors, biogàs, biomassa, etc.) de manera que tota l’electricitat que comercialitza és electricitat verda, segons el certificat d’origen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

D’altra banda, la resta del subministrament elèctric dels altres espais municipals es porta a terme amb l’empresa Endesa Energia SAU segons les bases recollides i aprovades en les condicions de la compra agregada d’electricitat signada per l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Aquestes condicions inclouen una declaració responsable per part d’Endesa que el 100 per cent del volum subministrat es produeix mitjançant energies renovables.