En els últims dies s’han efectuat diverses millores al poble, entre elles destaca la renovació
de la instal·lació elèctrica del cementiri de Prats de Lluçanès, malmesa durant una tempesta. Així, s’ha reforçat i millorat el sistema elèctric per tenir un millor servei.

D’altra banda, diversos camins de Prats han estat arranjats dins el marc del Pla de Manteniment de camins de l’ADF. L’actuació ha permès millorar-ne la seva accessibilitat.