Enderroc del dipòsit vell de Prats de Lluçanès

S’han instal·lat dos reguladors per substituir la funció de l’antiga infraestructura

El dipòsit vell de Prats de Lluçanès o dipòsit de Sant Sebastià ja forma part de la història del poble. Aquesta setmana van finalitzar els treballs d’enderroc d’aquesta infraestructura que, durant anys, havia permès fer de regulador entre el Dipòsit Nou o de Terra Negra, amb 500 m3 de capacitat, i els nuclis del Raval i el disseminat de masies del municipi.

El dipòsit vell o dipòsit de Sant Sebastià era un dipòsit construït amb sistema tipus piramidal i doble cambra, amb capacitat de 450 m3 d’aigua, una alçada de 4 metres i mides exteriors de 21,5m x 10m.

Les inspeccions sanitàries fetes a la instal·lació van detectar diverses deficiències que suposaven l’incompliment de la normativa. Entre elles, el dipòsit vell presentava greus defectes que afectaven a la seva capacitat d’emmagatzematge, actualment només de 225 m3. A més, tenia fuites importants provocades per les diferents fissures que no permetien aprofitar la seva capacitat de regulació al 100%. De fet, davant d’aquesta situació, ja es va crear un folrat interior amb l’objectiu de reduir al màxim les pèrdues. Així mateix, els costos de reparació del dipòsit eren molt elevats en comparació a altres solucions presentades. Per tots aquests motius, es va prendre la decisió de desmantellar-lo.

A partir d’ara, la funció de regulació la faran dos reguladors, instal·lats al mateix punt on es trobava l’antic dipòsit.

El cost d’enderroc ha estat de 5.765,95€ (assumit per l’Ajuntament) i les reguladores de 10.572,26€ (assumit per la Mancomunitat d’aigües de Merlès).

Abans i després de l’actuació d’enderroc

Com arriba l’aigua a Prats?

El procés s’inicia a partir de la captació d’aigua de la riera de Merlès que s’emmagatzema a la bassa de Merlès. El primer punt d’emmagatzematge del municipi es troba a les instal·lacions de l’Estació Transformadora d’Aigua Potable (ETAP) de Merlès, al costat de la bassa. Es tracta d’un dipòsit de 1.000 m3 que opera com a dipòsit de contacte per garantir l’eficàcia de la post cloració en línia. El volum d’aquest dipòsit, permet que, a més de garantir el temps de contacte de l’aigua filtrada amb el clor, augmenti les reserves d’aigua del municipi de Prats de Lluçanès.

Des d’aquest punt s’eleva l’aigua fins a un dipòsit de capçalera, el que coneixem com a Dipòsit Nou o Dipòsit de Terra Negra, de 500 m3 . És en aquest punt on l’aigua rep novament un tractament de cloració i es distribueix cap a tres nuclis principals; Prats de Lluçanès (centre urbà), el Raval i disseminat de masies.

Fins ara, entre el dipòsit de capçalera de Terra Negra i els nuclis del Raval i el disseminat de masies, es disposava del dipòsit Vell o de Sant Sebastià. Però tal i com s’ha detallat, per millorar l’eficiència i rendiment d’aquesta part del procés, a partir d’ara la funció de regulació la faran els dos nous reguladors.