El servei de deixalleria municipal amplia el seu horari d’atenció al públic a partir d’aquestdilluns, 5 d’octubre, en una iniciativa impulsada per la regidoria de Medi Ambient, encapçalada per Glòria Borralleras.

D’aquesta manera, s’amplia l’horari d’obertura i ara estarà obert dos matins a la setmana per facilitar l’accés a tota la població. Així, a partir d’ara la deixalleria obrirà els dilluns de 10h a 12h del migdia; els dimarts, dimecres i dijous de 15h a 17h; i els dissabtes de 9h a 13h.

La Deixalleria Municipal amplia el seu horari d’atenció al públic

Des de la regidoria de Medi Ambient s’explica que s’està treballant al màxim per la sensibilització en la reducció i gestió dels residus. Borralleras creu que és molt important que en el moment de comprar es tingui en compte reduir la quantitat de residus que s’hauran de llençar. Separar bé també vol dir generar menys residus i, en qualsevol cas, un residu serà profitós si el dipositem en el lloc correcte, sortirà més barat per als ciutadans i es podran generar nous productes amb aquests residus. Així, doncs, si se sensibilitza amb la recollida de residus a la població s’obre tot un cicle als residus, tota una nova oportunitat.

La Deixalleria Municipal amplia el seu horari d’atenció al públic

Per aquest motiu, els tipus de deixalles o residus que es llisten a continuació són les que s’haurien de dipositar en la Deixalleria municipal:

Residus municipals especials

 • Pneumàtics
 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
 • Bateries
 • Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
 • Olis minerals usats

 

Residus municipals ordinaris

 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Envasos lleugers
 • Plàstics
 • Ferralla i metalls
 • Tèxtils
 • Olis vegetals usats
 • Ampolles de cava senceres

 

Residus municipals voluminosos

 • Mobles i altres
 • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
 • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)

 

Altres residus municipals

 • Fustes
 • Restes de poda o jardineria
 • Runes i restes de la construcció d’obres menors

A més, també es poden deixar paper i cartró, envasos de plàstics, llaunes i tetrabrics i  envasos de vidre.

 

Materials no acceptats

 • Materials barrejats
 • Matèria orgànica (excepte restes de pa sec)
 • Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya
 •  Materials explosius
 • Residus radioactius
 • Residus sanitaris

Recordar, també, que els aparells electrònics i electrodomèstics, així com els matalassos i el mobiliari, es poden retornar al comerç on en comprem un de nou. Els medicaments, les piles, els fluorescents i les bombetes es poden portar als establiments comercials que en venen independentment d’on s’hagin comprat.