L’alcalde Isaac Peraire i el diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, es van reunir per parlar de les obres de la rotonda de les carreteres BV4401 (Pinós) i B431 (Sant Feliu Sasserra) i el carrer Josep Cirera. El projecte de construcció d’aquesta rotonda té un pressupost estimat de 397.000 euros i un termini d’execució de 4 mesos des del moment en què comencin les obres.

Aquesta cruïlla presenta una sèrie de problemes com ara que els vehicles que circulen per la B431 en direcció a Prats ho fan amb un excés de velocitat; que l’accés a la cruïlla des del carrer Josep Cirera és amb poca visibilitat; que la cruïlla actual s’utilitza per efectuar canvis de sentit i això genera un risc; i que els veïns no disposen de passos de vianants senyalitzats i amb prioritat per a poder creuar les carreteres.

Amb aquesta acció es millorarà l’accessibilitat, la seguretat viària i la mobilitat, donant continuïtat als itineraris de vianants i reduir la velocitat dels vehicles, creant una porta d’entrada al nucli urbà. La rotonda tindrà 32m de diàmetre exterior, amb un illot central i voreres al perímetre.

La proposta inclou nous passos de vianants i la construcció d’una vorera que connecti la rotonda amb el camí de Sant Andreu. Com a actuacions complementàries es farà la renovació del drenatge de la B431 amb nous col·lectors i embornals, el soterrament de la xarxa de telèfon, un nou enllumenat públic i la renovació de la barrera de seguretat metàl·lica.

L’estudi es va donar a conèixer al ple del 27 d’abril d’abril de l’any passat (veure notícia del ple). Es preveu que les obres de la rotonda comencin a finals d’aquest any o a principis de l’any 2018.

 Veure notícia al 9TV