Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

ConcepteDataDocument
Normativa Prats 2018Setembre 2018
Memòria SocialSetembre 2018
Memòria AmbientalSetembre 2018
Informe de Sostenibilitat AmbientalSetembre 2018
Memòria d'Informació i OrdenacióSetembre 2018
Estudi de Mobilitat GeneradaSetembre 2018
PlànolsSetembre 2018
Catàleg de Masies i Cases RuralsSetembre 2018
Catàleg de Béns a ProtegirSetembre 2018