Catalunya treballa des de fa temps per reduir les seves emissions de diòxid de carboni (CO2) i des de l’any 2005 aplica la política internacional contra les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

En aquesta línia, la Generalitat posa en marxa aquest 2021 l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Es tracta d’un tribut propi alineat amb la fiscalitat verda que es promou des d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic i amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. Podeu consultar el díptic informatiu aquí.

Qui l’ha de pagar?

L’impost l’han de pagar les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.

Calendari bàsic

De l’1 al 15 de maig del 2021: es podrà consultar el padró provisional i l’import a pagar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya: http://atc.gencat.cat/ca/inici

De l’1 al 15 de setembre del 2021: es podrà consultar el padró definitiu i s’iniciarà el període de pagament.

Quan s’ha de pagar?

A partir de l’1 de setembre del 2021: pagament a través de la seu electrònica de l’ATC.

A partir de l’octubre del 2021: pagament un cop rebuda la notificació.

On es pot pagar?

A la seu electrònica de l’ATC atc.gencat.cat.

En entitats financeres col·laboradores (atc.gencat.cat/bancs).

A través del telèfon 012.

A les oficines de Correus.

A totes les oficines i delegacions de l’ATC. 

A què es destinarà la recaptació?

L’impost té un caràcter finalista. La recaptació es destinarà íntegrament al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural amb l’objectiu d’invertir en accions de millora de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.