8.3 C
Prats de Lluçanès
dilluns, 12 d'abril de 2021
Inici Pressupostos participatius 2021

Pressupostos participatius 2021

FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Què faries amb 12.000 euros per millorar el poble?

Fins l’11 d’abril escriu-nos les idees i propostes que vols que formin part de la segona edició dels pressupostos participatius de Prats de Lluçanès. La partida destinada és de 12.000€.

Poden presentar propostes totes les persones empadrones a Prats de Lluçanès, de 16 anys o més. També hi poden participar associacions i entitats inscrites al registre d’entitats del poble.

FORMULARIResponsable:
Ajuntament de Prats de Lluçanès Pg. Lluçanès, s/n, Cal Bach Telèfon 938560100 Correu electrònic: ajuntament@pratsdellucanes.cat Ajuntament de Prats de Lluçanès

Finalitat:
Gestió a d'inscripcions en cursos i/o tallers de l'Espai Social i de l'enviament d'informació d'activitats i esdeveniments. A més es recullen dades professionals i relatives a la salut a efectes de determinar el preu establert.

Categories de dades:
Seran tractades les dades identificatives, les dades de característiques personals, les dades d'ocupació professional i les dades relatives a la vostra salut.

Base jurídica del tractament:
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poder públics conferits al responsable del tractament. En el cas de les dades relatives a la salut de les persones inscrites, la base legal per al tractament és el consentiment dels afectats. En cas de no voler facilitar aquestes dades, no seran tingudes en compte a la hora d'aplicar bonificacions relacionades amb aquestes dades.

Legitimació:
Consentiment de la persona interessada. En qualsevol moment, podeu retirat el vostre consentiment i donar-vos de baixa com a subscriptor mitjançant sol·licitud a l'ajuntament de Prats de Lluçanès presentada de forma electrònica o presencialment.

Destinataris:
L'espai social de l'ajuntament de Prats de Lluçanès Tret d'això, les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza. Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.

Termini de conservació:
Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà d'aplicació la normativa d'arxius i documentació. Exercici de drets: Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament de les vostres dades a través de la seu electrònica https://pratsdellucanes.cat/avis-legal/ Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics.

Més Informació:
Podeu trobar més informació a: Avís Legal