L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha celebrat, aquest dimecres, la primera sessió extraordinària de la legislatura 2023-2027. El Ple ha constituït el nou cartipàs municipal i i ha tractat diferents qüestions relacionades amb el funcionament de la legislatura, del govern municipal i dels regidors i regidores.

Manifest institucional dia de l’Orgull LGBTIQ+

La sessió ha començat amb la lectura del manifest institucional amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull per a l’Alliberament LGBTIQ+. Els portaveus dels tres grups municipals (Junts, ERC i Movem) han fet la lectura del text que es comprometia a treballar des de l’Ajuntament per garantir els drets i donar visibilitat al col·lectiu LGTBIQ+.

Sorteig membres de les meses electorals pel 23J

Seguidament, el Ple ha donat compte dels membres de les meses electorals per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol de 2023. En els pròxims dies, les persones seleccionades rebran la notificació corresponent amb tota la informació. Pots consultar-ne el llistat aquí.

Composició grups municipals i portaveus

El següent punt, referent a la composició dels grups polítics i els seus portaveus, ha acordat de manera unànime constituir els següents grups municipals:

 • Junts per Prats – Compromís municipal, amb Jordi Bruch Franch com a portaveu.
 • ERC Prats de Lluçanès – Acord municipal, amb Montse Boladeres Bach com a portaveu i Pere Vila Vilalta com a portaveu suplent.
 • Movem Prats, amb Montse Juvanteny Canal com a portaveu i Xavier Serrat Giménez com a portaveu suplent.

Constitució de la Comissió Especial de Comptes

El Ple ha aprovat per unanimitat la proposta de membres que integraran la Comissió Especial de Comptes, un òrgan complementari de la Corporació, que té com a funcions l’examen, estudi i informe de tots els comptes pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable a la comptabilitat dels ens locals.

Els membres són: Jordi Bruch Franch (President), Pere Vila Vilalta i Montserrat Juvanteny Canal.

Periodicitat de les sessions del Ple

El Ple ha aprovat per unanimitat establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran lloc el tercer dimecres, no festiu, de cada dos mesos (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre), a les 7 de la tarda, al Saló de Sessions de l’Ajuntament o al lloc habilitat a l’efecte. L’alcalde, Jordi Bruch Franch, podrà modificar la celebració de les sessions ordinàries del Ple, dins d’un marge d’una setmana, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període de vacances. El Ple ordinari que correspondria aquest mes de juliol de 2023, excepcionalment, no se celebrarà.

Constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències

La sessió ha aprovat amb els vots favorables de Junts per Prats i ERC Prats, i l’abstenció de Movem Prats, la constitució de la Junta de Govern Local. També ha aprovat, aquesta vegada per unanimitat, la delegació de competències del Ple a l’òrgan.

Establiment del règim d’indemnitzacions

El Ple ha aprovat per unanimitat les indemnitzacions de 50 euros per assistència als Plens a cada regidor i regidora; de 170 euros per assistència a la Junta de Govern Local per a cada regidor i regidora, i de 60 euros mensuals per a cada grup municipal.

Retribucions i drets econòmics d’alcalde i regidors i regidores

La sessió ha aprovat amb els vots favorables de Junts per Prats i ERC Prats, i l’abstenció de Movem Prats, les dedicacions i les retribucions per als regidors del govern municipal. Així, s’ha acordat que Jordi Bruch Franch tindrà una dedicació del 75% i una retribució de 12 pagues anuals per un import brut de 1.874,64 €; Montserrat Boladeres Bach tindrà una dedicació del 40% i una retribució de 12 pagues anuals per import brut de 999,81 €; Josep Peraire Soler i Rosa Vilà Garet tindran una dedicació del 25% i una retribució de 12 pagues anuals per import brut de 624,88 €; Per últim, M. Àngels Sala Queraltó i Heribert Grifell Costa tindran una dedicació del 20% i una retribució de 12 pagues anuals per import brut de 499,90 €.

Les retribucions i els drets econòmics de l’alcalde i regidors i regidores és un dels punts de l’acord de govern entre Junts per Prats i ERC Prats. Aquest pacte també estableix les diferents responsabilitats per a cadascun dels regidors i regidores. Així, s’ha acordat el següent:

Jordi Bruch Franch (Junts per Prats) serà alcalde i regidor de les àrees d’Urbanisme, Mobilitat, Serveis, Habitatge, Món Rural i Seguretat, creada en aquesta legislatura.

Montse Boladeres Bach (ERC Prats) serà primera tinent d’alcalde i regidora de les àrees de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Mercat i Recursos Humans.

Jordi Batriu Font (Junts per Prats) serà segon tinent d’alcalde i regidor de les àrees de Cultura, Festes, Turisme, Comunicació i Transparència.

Pere Vila Vilalta (ERC Prats) serà tercer tinent d’alcalde i regidor de les àrees d’Hisenda, Patrimoni i Memòria Històrica.

Pep Peraire Soler (ERC Prats) serà regidor de les àrees d’Acció Climàtica, Esports i Entitats.

Maria Àngels Sala Queraltó (Junts per Prats) serà regidora de les àrees de Salut, Benestar i Família.

Heribert Grifell Costa (Junts per Prats) serà regidor de les àrees de Participació, Fires i Esdeveniments.

Rosa Vilà Garet (ERC Prats) serà regidora de les àrees d’Educació, Joventut i Igualtat.

Designació de representants municipals

El Ple ha aprovat amb el vot favorable de Junts per Prats i ERC Prats, i l’abstenció de Movem Prats, la designació de representants municipals en els 8 ens on el consistori és membre de ple dret.

 1. Consell General del Consorci del Lluçanès: Alcalde i 1a tinent d’alcalde
 2. Assemblea General de la Mancomunitat d’Aigües de Merlès: Alcalde i 1a tinent d’alcalde
 3. Consorci LOCALRET: Regidor de Comunicació i Transparència
 4. Consell Esportiu d’Osona: Regidor d’Esports
 5. Consorci d’Osona de Serveis Socials: Regidora de Salut, Benestar i Família
 6. Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: Alcalde
 7. Consells Escolars Municipals: Alcalde, regidor/a d’Educació i tècnica d’Educació. També s’hi convidarà els portaveus dels diferents grups polítics
 8. Codi de Conducta d’Alts Càrrecs: Alcalde i portaveus de tots els grups polítics

Recupera aquí la sessió plenària del dimecres, 28 de maig de 2023