CA L’ANDREUET

Com ja vam explicar en el seu dia, el RAP va estar en contra de la inversió que suposava la
compra de Ca l’Andreuet, per motius econòmics, pel fet de ser una inversió no prevista en
el programa de govern de la legislatura i sobretot perquè era una inversió que no venia
acompanyada d’un projecte d’ús definit.

Per la nostra sorpresa, sense rebre cap informació prèvia, fa unes setmanes que veiem que
s’hi treballa, que s’han fet feines de retirada de massa vegetal, i ahir a títol informatiu a la
junta de govern se’ns va fer saber un seguit d’intervencions que posteriorment es van
comunicar a la ciutadania via XXSS.

Ens hem quedat astorats, ja que s’explica que es faran unes intervencions per les quals
desconeixem si hi ha cap estudi tècnic previ o algun projecte, tant en l’àmbit arquitectònic com en l’àmbit d’ús de l’espai resultant. Alhora s’anuncien unes intervencions tant a la zona enjardinada com a l’interior de l’edifici que desconeixem si respectaran la catalogació inclosa en el POUM en què es diu que gaudeix d’una protecció integral de l’edificació.

Tenim clar que la inversió de compra ja s’ha fet i que per tant ara ja és de l’ajuntament i el següent pas lògic és integrar-ho en el catàleg de béns del municipi i treballar perquè
adquireixi un sentit aquesta compra. Però no veiem clar com s’estan fent les coses i sobretot la manca d’informació cap a l’oposició i la ciutadania dels passos que s’estan seguint.

I EL 2021 QUÈ?

Ja som a finals d’any, moment de fer balanços. Malauradament aquest any es resumeix
ràpidament en una paraula, pandèmia.

Tot i això, voldríem que l’any vinent sigui millor en tots els sentits, en la salut principalment, però no només. En l’àmbit local demanaríem una governança més compartida, en la que no ens assabentem dels temes municipals a última hora, on realment se’ns deixi opinar i participar dels punts a tractar amb temps i informació, i no a última hora sense temps per res.

També demanaríem que se’ns tracti amb el respecte que mereixen els 138 votants que ens
van donar confiança ja fa un any i mig. En l’àmbit nacional, a les portes d’unes noves eleccions, que creiem que no ens duran enlloc, demanem unitat. I no unitat de la qual es predica i no s’exerceix, sinó aquella que va fer possible l’U d’octubre i que la majoria dels polítics semblen haver oblidat.

En l’àmbit social i econòmic ens calen recursos per fer front a la crisi que ja estem vivint i
que de ben segur trigarà temps a marxar. Tots sabem que n’és de fàcil que les coses es
trenquin i com costa aixecar el vol de nou. Els governs hi han de ser, no es pot deixar ningú
enrere, com ja va passar en la crisi del 2008, que alguns encara no hem superat.
No volem deixar passar l’ocasió per desitjar-vos a tots un Bon Nadal, unes bones festes i
una bona entrada d’any. De ben segur seran diferents, però no per això han de deixar de
ser especials.

I en tot moment, seny i responsabilitat.
Feliç 2021.