A partir d’aquest divendres 24 d’abril tornarà a entrar en funcionament la deixalleria municipal. Ho farà seguint unes noves condicions de funcionament per tal de garantir la salut i seguretat dels operaris i usuaris del servei i complint, en tots els casos, amb les mesures sanitàries decretades pel departament de Salut.

L’Agència de Residus de Catalunya permet la prestació del servei de la deixalleria a tots els ajuntament del país. En aquest sentit, l’alcalde Jordi Bruch, exposa que davant les demandes de la ciutadania de Prats, l’equip de govern ha pres la decisió de reobrir la deixalleria, tot incorporant unes noves condicions d’ús per garantir la salut i la seguretat de tothom.

Per tal d’evitar la saturació del servei i les aglomeracions d’usuaris, totes les persones que vulguin dipositar residus a la deixalleria hauran de trucar prèviament al telèfon 93 856 01 00 en horari d’oficina de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 3 del migdia, i dimecres de 8 a 7 de la tarda. En cap cas s’acceptaran aportacions que no hagin estat prèviament registrades i autoritzades durant la trucada telefònica.

La deixalleria prestarà servei de dilluns a dissabte de 9 a 12h del matí i permetrà només l’entrada d’un vehicle amb una sola persona a les instal·lacions. Es donaran hores d’aportació en intervals de 15 minuts dins de l’horari d’atenció.

A més a més, caldrà seguir aquestes mesures:

  • S’acceptaran els residus que habitualment es recullen a la deixalleria: residus assimilables (paper, cartró, envasos, vidre, ferralla…), residus especials (fluorescents, pintures, olis…) i altres residus (petits electrodomèstics, restes de poda..)
  • No s’acceptaran residus excessivament voluminosos o pesants que requereixin l’ajuda del personal per la seva descarrega.
  • No s’acceptaran residus industrials, tòxics o perillosos o residus no identificats
  • En tots els casos els residus s’hauran d’aportar ben classificats i sense barrejar per evitar manipulacions innecessàries per part del personal.
  • En qualsevol cas, serà decisió del tècnic municipal responsable, determinar quines aportacions podran ser acceptades, quines no i en quines condicions.
  • Caldrà complir les mesures establertes: ús de mascareta, guants i mantenir la distància de seguretat 1,5 metres.
  • Es recomana que els usuaris no facin desplaçaments entre municipis per realitzar aportacions a la deixalleria de Prats. Es recomana que contacti amb els seus respectius ajuntaments.

La modificació d’aquestes condicions queden subjectes als canvis relacionats amb la situació d’excepcionalitat que vivim. Gràcies pel vostre compromís i responsabilitat.