S’obre la convocatòria d’una borsa de personal d’infermer/a

Les sol·licituds es poden presentar fins al 9 de gener

69

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha obert una borsa de personal d’infermer/a per al centre de dia SAIAR Bonasort. Es tracta d’un contracte temporal a jornada parcial.

Les funcions a desenvolupar inclouen: Realitzar les cures que puguin requerir els usuaris; preparar i administrar la medicació prescrita als usuaris; programar visites mèdiques; realitzar el control de materials i medicaments necessaris i sol·licitar compres o receptes; participar en reunions setmanals amb la direcció i personal assistencial per detectar possibles problemes i concretar les solucions més adequades; donar informació a les famílies sobre l’evolució dels residents, entre d’altres.

Podeu consultar la resta de funcions i requisits a les bases de la convocatòria.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès fins al 9 de gener.

El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs i constarà d’un exercici de coneixements de català (els aspirants que no hagin acreditat la titulació), una prova teòrica, la valoració de mèrits i, finalment, l’entrevista personal.